Over Ons

De Vlaamse BiggenPrijs-commissie vindt zijn oorsprong in de Vereniging voor Varkenshouders (VeVa). Omdat er voorheen geen 'basis' voorhanden was waarbij zowel producenten, handelaars als aankopers mee bepalend waren, was het idee bij enkele voortrekkers in de varkenswereld ontstaan om daar komaf mee te maken.

In de levensloop van de VBP-commissie is de samenstelling meermaals gewijzigd, maar werd steeds nauwlettend in het oog gehouden dat de verhoudingen tussen alle partijen in evenwicht was.

De leden komen wekelijks bijeen op woensdagavond om daar, na het uitwisselen van marktkennis over binnen- en buitenlandse evoluties, een marktconforme basis te bepalen. De 'VBP' vormt zodoende een betrouwbaar instrument die zowel verkopers, handelaars als aankopers kunnen hanteren om handel te drijven.

Het engagement van deze groep wordt door iedereen geapprecieerd, gezien het draagvlak van de VBP in de biggenmarkt.

Indien u ook uw visie op de biggenmarkt wenst te delen, dan kunt u een online stem uitbrengen. De Vlaamse Biggenprijscommissie zal uw stem meenemen in de besluitvorming van de wekelijkse biggenprijs.
Interesse? Registreer u dan nu op onze website

Er kan 1 maal per week gestemd worden vanaf dinsdag 12u tot woensdag 18u30